Aplikacja More4HR

more4HR to najbardziej efektywne narzędzie wspierające proces rekrutacji inżynierów w branży produkcyjnej.

Zastosowanie tego systemu umożliwa ocenę przygotowania merytorycznego kandydata na określone stanowisko inżynierskie. Aplikacja wspomaga weryfikację wiedzy merytorycznej inżyniera wyniesionej z poprzedniego miejsca pracy i studiów. Testy sprawdzające wiedzę zostały zaprojektowane i sprawdzone podczas wielu rekrutacji. Pytania testowe zostały przygotowane przez doświadczonych specjalistów w danej dziedzinie.

Podczas prowadzenia rekrutacji z more4HR, kandydaci poprzez wypełnienie testów dostarczają informacji na temat wiedzy teoretycznej i praktycznej, jaką dysponują oraz doświadczenia jakie posiadają w konkretnej branży. Informacje uzyskane z pomocą systemu more4HR stanowią istotne dopełnienie rozmowy kwalifikacyjnej, w czasie której sprawdzane są predyspozycje osobowościowe kandydatów. Teraz można sprawdzić obie, równie istotne kompetencje: osobowościowe i merytoryczne, a dzięki temu wybrać najlepszych inżynierów.

System pozwala również na monitorowanie postępu realizacji projektów rekrutacyjnych. Funkcjonalność aplikacji pozwala zbierać kandydatury prosto z ofert pracy umieszczonych w prasie i portalach internetowych, umożliwia również ręczne dopisywanie kandydatów do projektu. System pozwala na załączanie CV oraz listu motywacyjnego, dzięki czemu dokumenty te można łatwo przeglądać i porządkować.

Dodatkowo, more4HR daje możliwość sprawdzania statystyk kandydata w projekcie, statusu projektu oraz statusu wszystkich prowadzonych projektów rekrutacyjnych. Wszystkie statystki można zamieścić w formacie raportu PDF i wydrukować lub przesłać je do przełożonych lub współpracowników.

System udostępnia również prowadzącemu rekrutację możliwość dodawania użytkowników o statusie obserwatora. Użytkownik o statusie obserwatora może przeglądać wybrany projekt, kandydatów oraz statystki. Jest to idealne rozwiązanie do dzielenia się online postępami w projektach z przełożonymi lub współpracownikami.

Jedną z praktycznych funkcjonalności systemu jest możliwość dodawania notatek na temat kandydata oraz wysyłania wiadomości prosto z systemu. Aby łatwo zarządzać projektami, które są zakończone i tymi które są w toku powstała funkcja przenoszenia projektów do archiwum. Archiwum projektów można przeglądać i jeśli jest taka potrzeba, z powrotem aktywować.

  • Integracja z systemem płatności elektronicznych
  • Możliwość personalizacji wyglądu swojego konta
  • Aplikacja internetowa stworzona na zamówienie
  • Formularz kontaktowy
  • Zamknięta strefa tylko dla zalogowanych
  • System zarządzania treścią
  • Animowana prezentacja elementów
  • Integracja z Facebookiem
Aplikacja more4HR Aplikacja more4HR
Aplikacja more4HR Aplikacja more4HR Aplikacja more4HR
Aplikacja more4HR Aplikacja more4HR